مجموعه آبی رفاهی

در گرمای کویر لذت آب و امکانات رفاهی مرتبط را در هتل ما تجربه نمایید 

مجموعه آبی ( استخر ، سونا ، جکوزی )

خدمات ماساژ